Direct Download Tamil best dict சிறந்த அகராதி APK

Source file is from google play store

Tamil best dict சிறந்த அகராதி

Developer :
Downloaded: 100,000 - 500,000
Android Version:2.3 and up
Category:Education
Published:
File Size: 47M
App Version: 1.12
Content Rating:Everyone


Screenshoot

DescriptionUser will be satisfied with this Tamil - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Tamil will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)
Please setup the Arabic keyboard before using this app
This free dict works well in all android devices including mobile and tablet, it is very useful for all kinds of people although in offline environment.
- For student, pupil or researcher, this app is the largest thesaurus help them make the deeply investigation in each words and phrases including idiom, slang, noun, verb, adjective, adverb...
The largest vocabulary and lexicon will help people find all special words in all branch; medicine, medicinal, math, chemical, horoscope, biology, aetiology, physics, physiology…
- For the English learners, this is the perfect tool to improve your lexicon, idiolect and grammar skill by so many detailed examples and conjugation supported.
This dictionary has all the advantages of other dicts so It will help you improve skills in speaking, writing, reading, listening, conversation and well prepare for the tests such as TOEFL, IELTS...
- For the translator or interpreter, this tool will give you quickly the good translation and also the pronunciation of both languages by only one tap.
- This is also the indispensable tool for travelers, with this dict in your mobile you can finish the journey in anywhere in India, Sri Lanka without any communication problem.
Good luck and merry using my product :)

பயனர் இந்த தமிழ் திருப்தி வேண்டும் - ஆங்கிலம் அகராதி ஏனெனில் :
- இது பெரிய சொல்லகராதி உள்ளது
- விரிவாக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விளக்கம் மற்றும் மாதிரிகள் நிறைய
- எளிய பயனர் இடைமுகம் மற்றும் உயர் செயல்திறன் பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் எளிதாக உணர செய்கின்றன
* ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய இரண்டு முழு ஆதரவு உச்சரிப்பு இந்த மொழிகளில் ஆய்வில் மிகவும் உதவும்.
( இந்த பயன்பாடு ஆஃப்லைனில் ரன் ஆனால் உச்சரிப்பு மற்றும் இணைய உலாவி செயல்பாடுகளை இணைய இணைப்பு வேண்டும் முடியும் . )
இந்த applicaion பயன்படுத்தி முன் அமைப்பு அரபு விசைப்பலகை தயவு செய்து
இந்த இலவச அகராதி மொபைல் மற்றும் டேப்லெட் உட்பட அனைத்து Android சாதனங்கள் நன்றாக வேலை , அதை மக்கள் எல்லா வகையான மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று சூழலில் என்றாலும் .
- மாணவர் , மாணவர் அல்லது ஆராய்ச்சியாளர் , இந்த பயன்பாட்டை பெரிய களஞ்சியத்தை அவர்கள் மொழியான , ​​வழக்கு , பெயர்ச்சொல் , வினைச்சொல் , உரிச்சொல் , வினையுரிச்சொல் உட்பட ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்களை ஆழமாக விசாரணை செய்ய உதவும் ஆகிறது ...
பெரிய சொல்லகராதி மற்றும் ஒலியியல் மக்கள் அனைத்து கிளை , அனைத்து சிறப்பு வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க உதவும் ; மருத்துவம் , மருத்துவ , கணித, இரசாயன , ஜாதகம், உயிரியல் , நோய்க்காரணி , இயற்பியல் , உடலியல் ...
- ஆங்கிலம் கற்போருக்கு , இந்த ஆதரவு பல விரிவான உதாரணங்கள் இணைதல் மூலம் உங்கள் அகராதியில் , idiolect மற்றும் இலக்கண திறனை மேம்படுத்த சரியான கருவி .
அதை நீங்கள் , பேசும் படித்தல், எழுதுதல் , கேட்டு , உரையாடல் திறமையை மேம்படுத்திக்கொள்ள மற்றும் பல்கலையை , ஐஈஎல்டிஎஸ் சோதனைகள் தயார் உதவும் இந்த அகராதி பிற dicts அனைத்து நன்மைகள் உள்ளன ...
- மொழிபெயர்ப்பாளர் அல்லது மொழிபெயர்ப்பாளரும் , இந்த கருவி மட்டுமே குழாய் மூலம் நீங்கள் விரைவில் நல்ல மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் இரு மொழிகளில் உச்சரிப்பு கொடுக்கும்.
- இது, உங்கள் மொபைல் இந்த அகராதி நீங்கள் எந்த தொடர்பு பிரச்சனையும் இல்லாமல் , இந்தியாவில் எங்கு இலங்கை பயணம் முடிக்க முடியும் , மேலும் பயணிகள் தவிர்க்க முடியாத கருவியாக இருக்கிறது .
என் தயாரிப்பு பயன்படுத்தி நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் மகிழ்ச்சி :)

What's New

fix bug
Download Tamil best dict சிறந்த அகராதி.apk
Visit on PlayStore